BẢO HIỂM TRỌN VẸN
UNG THƯ & BỆNH HIỂM NGHÈO
TỪ 0 - 100 TUỔI

Quyền lợi sản phẩm

STBH: Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi cơ bản

Nhận

100% STBH

• Ung thư nghiêm trọng

• Bệnh hiểm nghèo giai đoạn nghiêm trọng

• Tử vong

• Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn

Trước 75 tuổi hoặc từ ngày đạt 75 tuổi cho đến trước ngày kỷ niệm hợp đồng kế tiếp

• Sống thọ

+Nhận thêm

50% STBH

• Tử vong do tai nạn

Trước 65 tuổi hoặc từ ngày đạt 65 tuổi cho đến trước ngày kỷ niệm hợp đồng kế tiếp

Quyền lợi nâng cao

Khi chọn Quyền lợi nâng cao, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi tương tự như Quyền lợi cơ bản, đồng thời bạn có thể nhận trước một phần của STBH tương ứng với các sự kiện bảo hiểm giai đoạn sớm như sau:

Nhận trước

100% STBH

• Ung thư giai đoạn sớm*

Chi trả 1 lần, tối đa 200 triệu cho tất cả các HĐBH có tại AIA của cùng 1 NĐBH - Người được bảo hiểm

Nhận trước

30% STBH

• Tử vong do tai nạn

Trước 65 tuổi hoặc từ ngày đạt 65 tuổi cho đến trước ngày kỷ niệm hợp đồng kế tiếp

Nhận trước

30% STBH

• Tử vong do tai nạn

Trước 65 tuổi hoặc từ ngày đạt 65 tuổi cho đến trước ngày kỷ niệm hợp đồng kế tiếp

*Tổng quyền lợi cho các lần chi trả quyền lợi bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo (bao gồm bệnh ung thư nghiêm trọng & bệnh hiểm nghèo giai đoạn nghiêm trọng) không vượt quá 100% STBH. Số tiền chi trả theo các quyền lợi này sẽ được khấu trừ trước khi chi trả các quyền lợi bảo hiểm tử vong, tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn, quyền lợi sống thọ.


Quyền lợi đi kèm

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ QUẢN TRỊ
BỆNH ÁN CÁ NHÂN BỞI MEDIX

Dịch vụ đặc biệt giúp khách hàng thấu hiểu tình trạng y khoa bản thân và tiếp cận các phương án điều trị tối ưu để chủ động đưa ra các quyết định cho kế hoạch điều trị các bệnh hiểm nghèo bao gồm ung thư.

Tìm hiểu thêm
Chia sẻ dịch vụ “Song Hành Y Tế (dành cho bệnh Ung thư)” cho 01 Người yêu thương với chương trình khuyến mại
*Chương Trình chỉ áp dụng cho ung thư.

Ví dụ minh hoạ

Lựa chọn Quyền lợi cơ bản | Đơn vị tính: đồng Việt Nam
Số tiền bảo hiểm
800.000.000 đ
Phí bảo hiểm
22.552.000 đ/năm
Thời gian đóng phí
15 năm

Quyền lợi khách hàng
kể từ khi bắt đầu hợp đồng

TRƯỜNG HỢP:
UNG THƯ VÀ TỬ VONG DO TAI NẠN

Nhận trước

20% STBH

35 tuổi

• Ung thư tuyến giáp thuộc ung thư giai đoạn sớm

160.000.000 đ

Nhận trước

20% STBH

37 tuổi

• Phẫu thuật gan thuộc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm

240.000.000 đ

+200%

Phí bảo hiểm năm

• Hỗ trợ 2 năm phí bảo hiểm

45.104.000 đ

Nhận

20% STBH

còn lại

60 tuổi

• Tử vong do tai nạn trước 65 tuổi

400.000.000 đ

+

50% STBH

vì tử vong

do tai nạn

+ 400.000.000 đ

Tổng giá trị nhận lại 1.245.104.000 đ

TRƯỜNG HỢP:
CHIẾN THẮNG UNG THƯ VÀ BỆNH HIỂM NGHÈO

Nhận trước

20% STBH

35 tuổi

• Ung thư tuyến giáp thuộc ung thư giai đoạn sớm

160.000.000 đ

Nhận trước

20% STBH

37 tuổi

• Phẫu thuật gan thuộc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm

240.000.000 đ

+200%

Phí bảo hiểm năm

• Hỗ trợ 2 năm phí bảo hiểm

45.104.000 đ

Nhận

50% STBH

còn lại

60 tuổi

• Sống thọ 100 tuổi

400.000.000 đ

Tổng giá trị nhận lại 845.104.000 đ

Sản phẩm và dịch vụ khác

Bảo hiểm trọn vẹn ung thư & bệnh hiểm nghèo từ 0 - 100 tuổi

Chi tiết
aia.com.vn    |    028 3812 2777

Trang web này sử dụng các cookie nhằm mục đích tăng trải nghiệm cho người dùng. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các loại cookie mà chúng tôi thu thập, việc chúng tôi sử dụng các cookie cho mục đích gì, và cách thức chúng tôi quản lý thiết lập cookie của bạn trong Chính sách cookie Chính sách bảo mật thông tin.